ERAF projektu „Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija”

Baltinavas novada pašvaldība Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā īsteno ERAF projektu „Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija un mācību materiālās bāzes papildināšana" (vienošanās Nr.2010/0052/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/030).

Pabeigti skolas ēkas jumta renovēšanas dari, ko veica SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5".

Projekta ietvaros vēl iegādātas mēbeles mācību virtuvei, kokapstrādes un šūšanas darbnīcām, mācību klasēm, aprīkojums mācību virtuvei.

Datums: