Baltinavas vidusskola Comenius skolu partnerības projektā

Baltinavas vidusskola īsteno Comenius Skolu partnerības projektu ar nosaukumu „Klimata pārmaiņas". Projekta īstenošanas periods: 2013. - 2015. gads. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem. Projektā piedalās skolas no Vācijas, Čehijas, Polijas un Latvijas.

Ir plānots, ka projekta ietvaros vietējā līmeņa aktivitātēs piedalīsies 10 skolotāji un 45 skolēni, bet ārzemju vizītēs piedalīsies 10 skolotāji un 14 skolēni.

No 2013. gada 22. līdz 25. septembrim Baltinavas vidusskolas projekta vadītāja Tatjana Bolgarova un direktora vietniece mācību darbā Tatjana Začeste viesojās Vācijas pilsētā Leipzigā, kur iepazinās ar projekta koordinatoru un sadarbības partneriem no Vācijas, Čehijas un Polijas, apmeklēja skolu, iesaistījās dažādās aktivitātēs, ekskursijās.

Otrā mobilitāte projekta ietvaros notika no 2. līdz 6. februārim Čehijas pilsētā Brno. Grupas sastāvā bija 6 skolēni no 10.un 11.klases un 2 skolotājas - Tatjana Bolgarova un Inta Ludborža. Tika sagatavotas prezentācijas par Baltinavu, par izglītības sistēmu Latvijā, par klimata izmaiņām, klimata katastrofām un par Dohas konferenci, kas notika 2012. gadā. Strādājot grupās, skolēni diskutēja par klimata pārmaiņas izraisošiem faktoriem, kā arī to radītajām sekām.

Čehijā pavadītās dienas bija iespaidiem bagātas - tika nedaudz iepazīta Brno vecpilsēta, Špilberga cietoksnis, ievērojamā arhitekta Mīsa van der Roes celtā ēka Tugendhat, kas ir iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.

2014. gada septembrī šī projekta ietvaros viesus no Čehijas, Polijas un Vācijas uzņems Baltinavas vidusskola .

Tatjana Bolgarova,
Comenius skolu partnerības
projekta vadītāja Baltinavas vidusskolā

Fotoparaksts: Baltinavieši iepazīst Brno ievērojamākās vietas.
Datums: