Baltinavas vidusskolā turpinās Comenius Skolu partnerības projekta īstenošana

Baltinavas vidusskola turpina realizēt Comenius Skolu partnerības projektu ar nosaukumu „Klimata pārmaiņas", projekta Nr. 2013-1-DE3-COM06-358233. Projekta īstenošanas periods: 2013. - 2015. gads. Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem. Projektā piedalās skolas no Vācijas, Čehijas, Polijas un Latvijas.

Šajā mācību gadā, no 21.09.2014.g.-25.09.2014.g. Baltinavas vidusskolā viesojās ciemiņi- 15 skolēni, 6 skolotāji- no Polijas, Čehijas, Vācijas. Vizītes laikā skolēni strādāja pie projekta tēmas „Klimata izmaiņas". Tika pētīti un izdarīti secinājumi par ūdens kvalitāti un piesārņojumu savā reģionā, kā arī savas skolas apkārtnē tika pētīts augsnes kvalitātes ķīmiskais sastāvs. Katra dalībvalsts prezentēja savu paveikto.

Projekta laikā viesi iepazina Baltinavu, ciemojās Rēzeknē, kur apskatīja "Goru", „Zeimuli", tika nobaudīta tikko ceptas maizes garša Viļakas novada „Vēršukalna" muzejā, kā arī ciemiņi apskatīja Siguldu un Rīgu.

Nākoša tikšanās reize notiks 2015. gada martā, Polijā.

Tatjana Bolgarova,
Comenius skolu partnerības
projekta vadītāja Baltinavas vidusskolā

Datums: