“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras namā”

Turpinās būvdarbi pie Baltinavas kultūturas nama. Laika periodā no 2014.gada 07.augusta līdz 2014.gada 30.septembrim ir izpildīti sekojošie darbi:

- Fasādes sagatavošana darbu uzsākšanai 865 m2 platībā,
- uzputotā polilstirola EPS 100 150 mm iestrāde 815 m2 platībā,
- armatējošā sieta iestrāde 815 m2 platībā,
- esošās ēkas betona apmales un seguma demontāža 98 m2 paltībā,
- pamatu atsegšana 0,6 m platumā un 0,6 m dziļumā 34,2 m3,
- sienas plaknes attīrīšana ekstrudētā polistirola XPS 100 mm iestrāde 70 m2,
- cokola daļas hidroizolācija 70 m2 paltībā,
- armatējošā sieta iestrāde 36 m2 platībā,
- PVC ārdurvju ar selektīvu stikla paketi uzstādīšana 1 komplekts,
- PVC 44 logu montāža
- Pārseguma siltināšana ar beramo vati Isover KV-041/Y 912,15 m2 platībā
- Centrālapkures radiatoru uzstādīšana 65 gab.,
- Siltumtrases pārbaudīšana ar hidraulisko spiedi darba spiedienā 5 BAR.


Labvēlīgie klimatiskie apstākļi ļauj turpināt darbus pie fasādes un cokola siltināšanas.

Projekta noslēguma termiņš 2015.gada 31.janvāris.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

Datums: