“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras nama ēkā”

2014.gada 20.novembrī noslēdzās būvdarbi, real "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras nama ēkā" Nr. KPFI - 15.3/49.


Būvdarbus veica SIA "AkvilonsZ", reģ. Nr.4410304306.

Tika veikti ēkas fasādes renovācija darbi, cokola siltināšana, pārseguma siltināšana, uzstādīti 44 PVCprofila dubultā stiklojuma pakešu logi, rekonstruējot apkures sistēmu tika uzstādīti 65 PURMO COMPACT radiatori ar individuālās plūsmas regulatoriem.

Realizējot projektu tiek sasniegts projekta izvirzītais mērķis:

— Oglekļa dioksīda emisisju samazinājums attiecībā pret projekta pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,44 kg CO2/euro gadā,
— CO2 ietaupījums 58744,55 kgCO2/gadā,
— Siltumenerģijas patēriņš apkurei.

Būvdarbi tika veikti sasakaņā ar IK "BBB" izstrādāto tehnisko projektu. Būvuzraudzību veica SIA "Kalna nami".
Pēc projekta realizācijas ir panākts izmaksu samazinājums par siltumenerģiju, samazinās siltuma zudumi, kaitīgo izmešu daudzums un kurināmā patēriņš.

Uzlabojās ēkas tehniskais stāvoklis, tā ir kļuvusi vizuāli pievilcīgāka un labāk iekļaujas Baltinavas ciema ainavas vidē.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

Datums: