“Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novada Baltinavā”


2014.gada 20.augustā Baltinavas novada dome iesniedza projektu "Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novada Baltinavā" pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 1.rīcībā "Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība" . 23.oktobrī tika saņemts no LAD lēmums par projekta apstiprināšanu.

Projekta mērķi: izveidot jaunu sadzīves pakalpojumu - veļas mazgātava, uzlabot dzīves kvalitāti Baltinavas novada iedzīvotājiem.

Projekta realizācijas termiņš: 2014.gada 23.oktobris - 2015.gada 1.jūnijs.

Projekta realizācijas laikā Baltinavas novada iedzīvotāji iegūs jaunu pakalpojumu - veļas mazgāšana. Novada iedzīvotāji, sociāli neaizsargātās grupas iegūs iespēju izmazgāt un izžāvēt veļu, kuriem tas nav iespējams dzīvesvietā. Daudzbērnu un jaunajām ģimenēm tas būs neliels finansiāls atbalsts. Tiešie labuma guvēji mērķauditorija būs Baltinavas novada trūcīgās, daudzbērnu, jaunās ģimenes, invalīdi un pensionāri.

Lai realizētu projektu un īstenotu projekta iekļautās aktivitātes, Baltinavas novada pašvaldība veica tirgus cenu aptauju - telpas vienkāršotas rekonstrukcijas darbiem, ievēloties no trim pretendentiem būvnieku ar piedāvāto zemāko līgumcenu, tāpat tika veikta tirgus cena aptauja veļas automātu, krēslu un galda iegādei. Projekta realizācijas laikā tiks veikta pagarbtelpas 23,06 kvm vienkāršota rekonstrukcija Baltinavas novada domes ēkā.

Veicot tirgus cenu aptauju būvdarbiem no trim pretendentiem lētāko piedāvājumu iesniedza SIA "Kalna nami" reģ. Nr. 43403001316 ar līgumecnu 4565,92 € (bez PVN), veļas automātu (viens veļas automāts ar žāvēšanas funkciju un viens veļas automāts parastais) iegādei pēc lētākās līgumcenas piedāvājuma ir SIA "MK TRADE", reģ. Nr. 40103299982 ar līgumcenu 737,20 €, mēbeļu iegādei (4 krēsli) lētākais līgumcenas piedāvājums SIA "AMISA", reģ. Nr. 43202005924 ar līgumcenu 75,27 €, un galda iegādei SIA "JUTA MĒBELES", reģ. Nr. 42403031913 par līgumcenu 39,67 €.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 6555,85 €, attiecināmās izmaksas sastāda 5418,05 €, ELFLA atbalsta intensitāte 90% jeb 4876,24 €.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

Datums: