Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas materiālās bāzes papildināšana

Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā turpinās ERAF projekta Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija un mācību materiālās bāzes papildināšana" īstenošana.

Projekta ietvaros skolas mācību materiālā bāze ir papildināta ar mācību līdzekļiem, datortehniku un biroja tehniku, kura jau tiek intensīvi izmantota mācību stundās, ārpusstundu nodarbībās, skolas darbā.

Ir iegādāts: 2 interaktīvās tāfeles, 1 komplekts interaktīvai tāfelei,5 baltās tāfeles, laminators, iesiešanas iekārta, papīra griešanas iekārta, 4 portatīvie datori, 4 dokumentu kameras komplektā ar projektoriem, 3 atsevišķas dokumentu kameras un 3 projektori, 8 datorkomplekti, 1skeneris, 1 kopētājs, 4 printeri, t.sk.1 krāsu printeris.

Datums: