Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve

Baltinavas novada pašvaldība 2017.gada jūlijā uzsāka grants ceļu “Čudarīne-Obeļova” un “Baltinava-Abriņas’ pārbūvi, realizējot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr. 17-07A00702-000030.
Sakarā ar 2017.gada augusta lietavu plūdiem projekta realizācija un būvniecības darbi tika pārtraukti un atsākās tikai 2018.gada maijā. 2018.gads bija labvēlīgs darbu veikšanai, un būvniecības darbi tika pabeigti novembrī.
Pārbūvēti un nodoti ekspluatācijā divi pašvaldības grants ceļi – Čudarīne – Obeļova 5.86km garumā un Baltinava – Abriņas – 1.88km garumā.
Tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu sniedza IK "RK ceļu projekts", reģ. Nr. 42402015926, ceļam Čudarīne – Obeļova par līgumcenu 8212,50 euro (TP izstrāde 7412,50 euro, autoruzraudzība 800,00 euro); un ceļam Baltinava - Abriņas par līgumcenu 3608,00 euro (TP izstrāde 3108,00 euro, autoruzraudzība 500,00 euro).
Autoceļa Čudarīne-Obeļova pārbūvi veica VAS Latvijas autoceļu uzturētājs". reģ. Nr. 40003356530 par līgumcenu 171506.12euro, un autoceļa Baltinava-Abriņas pārbūvi par līgumcenu 65936.33euro.
Būvuzraudzības pakalpojuma veikšanu grants ceļu pārbūvē veica SIA “BaltLine Globe”, reģ. Nr. 40003780856 par līgumcenu autoceļam Čudarīne-Obeļova 5580,00euro un autoceļa Baltinava-Abriņas - 4650,00euro.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 313986.48euro, ELFLA finansējums - 277112.24euro, Baltinavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 36874.24euro.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš


Datums: