O.Vizuļa dzimtā māja

Piemiņas zīme garīdznieka, literāta, publicista un sabiedriskā darbinieka Oduma Vizuļa dzimto māju vietā, uzstādīta 1991. gada 19. maijā – tieši Vasarassvētku svētdienā. Iesvētīja prāvests J.Svilāns. Netālu atrodas arī piemiņas zīme Zelču skolas (pirmās skolas Upītē) vietā.