ES un LV robežas

Ceļojot pierobežas joslā (2 km no valsts robežas), līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments - pase, kā arī atsevišķos gadījumos, kad uzturēsities apskates tiešā robežas tuvumā objektos - speciāla caurlaide (Kā, piemēram, dodoties aplūkot Oduma Vizuļa dzimtās mājas vai Aldara 57. paralēles zīmi).

Caurlaides var pasūtīt laicīgi, jau gatavojoties ceļojumam, Valsts robežsardzes pārvaldēs un filiālēs, kur ceļotāji var noformēt caurlaides pierobežas zonā (3 dienu laikā). Informācija tuvākajās Valsts Robežsardzes pārvaldēs un imigrācijas departamentos. www.rs.gov.lv

Valsts robežsardzes pārvaldes un filiāles, kur ceļotāji var noformēt caurlaides pierobežas zonā:

Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde

(Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas nov., 64501915, vip_od@rs.gov.lv)

Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde

(Liepājas iela 2b, Ludza, 65703910, ludza_dn@rs.gov.lv)

Aizgāršas robežpārejas punkts

(Goliševa, Goliševas pagasts, 65703940, aizgarsad@rs.gov.lv)

Grebņevas robežkontroles punkts

(Grebņova, Malnavas pagasts, 65781872, grebnevarsn@rs.gov.lv)

Kārsavas dzelzceļa robežkontroles punkts

(Bozova, Malnavas pagasts, 65703958, karsavadez@rs.gov.lv)

Pasienas robežapsardzības nodaļa: nodaļas dežurants

(T. 65729932, 65729932, fakss 65729932, pasiened@rs.gov.lv)

Šķaunes robežapsardzības nodaļa

(Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV-5695, tālr.: 65403760, fakss: 65403761, skaune.rsn@rs.gov.lv)