Sadaļas
/turisms/35-meistari.html
Aušanas darbīca

Aušanas darbnīcā ikvienam interesentam (iepriekš piesakoties) iespējams: apskatīt aužamos stāvus, apgūt aušanas pamatiemaņas, saņemt konsultācijas. Gūt un papildināt zināšanas par Ziemeļlatgales (Abrenes) tautastērpu.
Par Abrenes novada tautas tērpa centru ir uzlūkojams Baltinavas un Šķilbēnu pagasts. Vecās paražas tur uzglabājušās gandrīz pilnīgi neskartas.
Tāpat no šiem 2 pagastiem ir iegūts vislielākais ziņu un materiālu daudzums. Abrenes sieviešu tērps. Vēsturnieki apgalvo, ka pirms vairākiem gadu simteņiem visas baltu tautas valkājušas baltus tērpus. Baltais tērps ir senāks par krāsainajiem tērpiem. Latvijā baltais tērps ir saglabājies vienīgi Abrenes apriņķī. Kā darbā tā godos visas sieviešu tērpu daļas ir bijušas baltas.
Aušanas darbnīcā konsultācijas un aušana par brīvu.


Adrese: Tilžas iela 7, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594 (Novada muzeja telpās);
Tālrunis: + 371 29134696, 29341738 (muzejs)