Obeļovas ezers

Krasti ir samērā mitri, īstas peldvietas tur nav. Seni nostāsti liecina,ka šis ezers kādreiz bijis savienots ar netālo Puncuļovas ezeriņu. Tie abi aizsargājuši Ābelenes (Obeļovas) pilskalnu. Daži runā, ka ezera dzīlēs esot nogremdēta zelta lāde. Ja stāvot uz lielceļa, pagriež muguru Obeļovas ezeram, pretī redzami ar mežu apaugušie Zvanu kalni.