Brieksīnes kalns ar katoļu kapu kapliču

Savrupā, 128 m augstā pakalnā, kura virsotnē, pēc nostāsta, ir nogrimusi baznīca, ierīkoti kapi. 20. gs. 20. gados no laukakmeņiem celtā kapliča ir arhitektūras piemineklis. Tai blakus ir mākslinieka tēlnieka Bērtuļa Bula veidots kapa piemineklis Ziemeļlatgales muzikālās folkloras vācējam katoļu mācītājam Miķelim Jermacānam – kapuciņu tēvam Jēkabam dziļāk kapos to kreisajā malā atrodas tā paša tēlnieka veidotais kapakmens piemineklis Annai Slišānei, folkloras teicējai, rokdarbniecei, latgaļu dzejnieka Ontona Slišāna mātei. No kapukalna paveras plaša ainava uz Baltinavas un Abrenes pusi.