Baltinavas pareizticīgo baznīca

To uzcēla Baltinavas muižas īpašnieks Fjodors Agarkovs 1901. gadā. Baznīca celta no ķieģeļiem, tās jumtu rotā zvanu tornis un četri kupoli ar apzeltītiem krustiem. Baznīca tapusi Baltinavā, jo tuvākie dievnami atradās 25 - 35 km attālumā, bet tolaik Baltinavas un tās apkaimē dzīvoja ap 1 500 pareizticīgo. Baznīca ir 20. gs. sākuma raksturīga reģionālā eklektisma celtne ar stilizētiem krievu arhitektūras apdares elementiem. Tajā veiksmīgi savienotas senkrievu, neobizantiešu un neogotikas arhitektūras formas. Baznīcas iekšpusē sienas izgreznotas ar gleznojumiem. No 1922. - 1929. gadam baznīcas iekšpusi izkrāsoja, uzbūvēja divus mūra lieveņus, virs baznīcas ieejas vārtiem ierīkoja ķieģeļu torni ar krustu.


Adrese: Tirgus iela 5, Baltinava, Baltinavas novads
Tālrunis: 29341738
E-pasts: antra.keisa@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.9447190, 27.6456473