Motrīnes ezera atpūtas vieta

Ideāla atpūtas vieta dabas pētniekiem un mīļotājiem. Motrīnes ezers ir Natura 2000 teritorijā. Lieguma statuss piešķirts 2004. gadā. Galvenā šī dabas lieguma vērtība ir Austrumlatvijā ļoti retam biotopam kaļķainam zāļu purvam ar nelieliem purviņiem un slīkšņām. Vides speciālisti purvu, kas ieskauj Motrīnes ezeru, uzskata par izcilu zāļu un pārejas purvu ar daudzām aizsargājamu augu sugām. Te sastopami īpaši vērtīgi augi, dižā aslape un dzeltenā akmeņlauzīte. Dižā aslape aug gar ezeru, taču, lai to redzētu jātiek cauri slīkšņainajam purvam un brikšņiem. Motrīnes ezera liegumā vērojamas vairākas aizsargājamo augu sugas. Piemēram, dzegužpirkstīte, ziemeļu linneja, staipekņi u.c. Dabas liegumā mājo arī ļoti rets bezmugurkaulnieks-pumpurgliemezis.
Motrīnes ezera vidējais dziļums ir 2.0 metri, bet maksimālais dziļums - 3.9 metri.

Ezeram var piekļūt no vienas puses, kur iekārtota atpūtas vieta- ugunskurs, nojume ar galdu un soliem, laipa līdz pašam ezeram.

GPS: 56.870373, 27.603902