Baltinavas novada muzejs


Baltinavas novada muzejs dibināts 1996.gadā. Apmeklētājiem pirmo reizi atvērts 1997.gada 28.maijā.
Muzeja darbības pamatā ir Baltinavas pagasta vēstures izpēte, popularizēšana un vēsturisko liecību saglabāšana, novadnieku, amatnieku apzināšana. Muzejā krājumā ir pagasta iedzīvotāju nodarbošanos un dzīves līmeni raksturojošie sadzīves priekšmeti un darba rīki, iespieddarbi, dokumenti, fotogrāfijas, naudas zīmes, etnogrāfiskie priekšmeti un vietējo mākslinieku gleznas.

Baltinavas novada muzejā skatāma ekspozīcija par pagasta vēsturi, ievērojamākajiem novadniekiem, 20.gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju.

Muzejā tiek rīkotas dažādas izstādes, tikšanās ar izstāžu autoriem, tematiski pasākumi, meistardarbnīcas, sniegtas konsultācijas, zinātniska un metodiska palīdzība skolēniem un studentiem, izstrādājot pētnieciskos, kursa un bakalaura darbus par Baltinavas novada vēsturi.

Tālākiem apmeklētājiem tiek piedāvāta ekskursija pa Baltinavas ciematu - Baltinavas parks- muzejs - tiesas nams - Baltinavas pareizticīgo baznīca - Baltinavas Romas katoļu baznīca.


Kontaktinformācija:

Muzeja vadītāja Antra Keiša
Adrese:Tilžas -7, Baltinava, LV-4594
Kontakttālrunis: 29341738
E-pasts: muzejs@baltinava.lv
Izstāžu darba laiks:


No 1.aprīļa līdz 1.oktobrim otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 9.00-17.00, sestdienās 10.00 - 14.00

Svētdienās, pirmdienās: slēgts

No 1.oktobra līdz 1.aprīlim darbadienās: 9.00 - 17.00

Sestdienās, svētdienās: slēgts.