Projekta "1836" stabiņi

2015. gadā tika uzsākts projekts "1836", ar mērķi līdz Latvijas simtgadei 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā. Iesaistoties gājējiem – entuziastiem, kopumā tika veikti 46 izpētes gājieni, izejot visu distanci apkārt Latvijai. 2018. gada 21. jūnijā, līdz ar ugunskuru iedegšanu uz 1836 ceļa – Izgaismojot Latviju, ceļš
tika uzdāvināts Latvijai un ikvienam, kas vēlas to iepazīt sajust un iemīlēt.Nākamais solis projekta gaitā bija iezīmēt ceļu ar Ceļa stabiņiem.
2020. gada 14. jūnijā "Apkārt Latvijai" ceļotāju grupa ieraka stabiņu nr. 22 ceļā Baltinava- Kārsava (pēc Valsts robežsardzes Timšānu novērošanas torņa). GPS:56.848904, 27.653625.
Baltinavas novada domes deputāti par personīgajiem finanšu līdzekļiem iegādājās projekta “1836” stabiņu nr. 21, kas 2020.gada 16. jūnijā, tika ierakts Baltinavas novada centrā, Tirgus un Kārsavas ielu krustojumā. Stabiņu rotā 2 plāksnītes. Vienā iegravēts projekta “1836” logo, otrā Baltinavas novada deputātu veltījums visiem baltinaviešiem- novada logo ar vārdiem no Baltinavas himnas:„Ir simtiem tādu Baltinavu", Man draugi strauji teiks varbūt. Nē- nav, te kalu laimi savu, Te dzīvi neviltotu jūt.” (Alberta Ločmeļa vārdi). GPS: 56.944629, 27.644113.

Projekta "1836" stabiņi 0Projekta "1836" stabiņi 1